Onze nieuwe catalogus ontvangen in de brievenbus?

Vraag nu aan

MVO bij Donar Groen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

DONAR Groen is een familiebedrijf dat verantwoordelijkheid neemt voor zijn impact op het sociale en fysieke milieu. Alleen door dat zorgvuldig onderdeel te maken van de bedrijfsvoering kunnen wij toekomstbestendig blijven ondernemen.

Op het gebied van CO2 en MVO hebben wij ons bedrijf laten certificeren.

Sociaal ondernemen – PSO Prestatieladder

Werkgelegenheid creëren voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Duurzaam ondernemen – CO2 Prestatieladder

Van doelstellingen naar passende maatregelen.

Sociaal ondernemen

Werkgelegenheid creëren voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Wij zijn een echt familiebedrijf. Directie en team vóelen zich daarom sterk aangetrokken tot zo sociaal mogelijk ondernemen. Ook al omdat het juist voor onze klantengroep – hoveniers, sociale werkplaatsen, gemeenten – belangrijk is. Maar wij kunnen wel denken dat wij goed bezig zijn, daarmee is het nog niet bewezen. Daarom hebben wij ons gecertificeerd volgens de normen van de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

DONAR Groen is een familiebedrijf dat verantwoordelijkheid neemt voor zijn impact op het sociale en fysieke milieu. Alleen door dat zorgvuldig onderdeel te maken van de bedrijfsvoering kunnen wij toekomstbestendig blijven ondernemen.

Duurzaam ondernemen

Van doelstellingen naar passende maatregelen.

Onze huidige uitstoot van CO₂ hebben we vastgelegd in een CO₂-voetafdruk en we hebben doelstellingen bepaald met daarbij passende maatregelen. Lees hieronder meer over de stappen die wij zetten voor duurzaam ondernemen.

4

Doelen voor duurzaam ondernemen.

1 Inzicht

DONAR Groen heeft het eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om meer inzicht te krijgen in de CO₂-uitstoot per energiestroom. Het gaat hierbij om het gas-, brandstof- en elektraverbruik. De meeste uitstoot wordt veroorzaakt door elektra.

Dit inzicht in de CO₂-uitstoot vormt de basis voor onze doelstellingen. Over het jaar 2020 is de CO₂-voetafdruk voor het eerst berekend. De voetafdruk wordt jaarlijks opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd.

Meer inzicht krijgen in de CO₂-uitstoot

2 Reductie

In ons energie managementplan staan de doelstellingen en maatregelen benoemd om de CO₂-uitstoot te verminderen. We hebben onder andere als doel gesteld een CO₂ reductie van 10% (scope 2) in 2025 ten opzichte van 2020. De voortgang wordt periodiek geanalyseerd en gerapporteerd.

Een CO₂-reductie van 10% (scope 2) in 2025

3 Transparantie

We communiceren structureel over de CO₂-uitstoot, de doelstellingen en maatregelen. Er wordt tweemaal per jaar intern en extern gecommuniceerd over het beleid en de doelstellingen, de genomen maatregelen, het huidige energieverbruik, de behaalde CO₂-reductie en eventuele projecten met gunningsvoordeel.

Interne én externe communicatie over beleid en de doelstellingen

4 Participatie

Wij nemen actief deel aan initiatieven rond de vermindering van CO₂ in de sector of daarbuiten. Daarom hebben we ons aangesloten bij onderstaande initiatieven:

De Duurzame Leverancier

Er wordt jaarlijks deelgenomen aan bijeenkomsten door de directie. Nieuw verkregen informatie en kennis wordt doorgevoerd naar de werkvloer.

Nieuwsbrieven

We zijn ingeschreven voor verschillende nieuwsbrieven zoals: SKAO, Green Business Club, Kenniscentrum Duurzaam ondernemen. Zodat we op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

CO₂-uitstoot verminderen doen we samen

Wij staan open voor ideeën, suggesties en initiatieven om onze CO₂-uitstoot te beperken. Neem contact met ons op voor een gesprek.

Actief deelnemen aan initiatieven rond de vermindering van CO₂

Meer informatie en relevante bestanden

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKOA). Relevante data en bestanden kunt u downloaden via de onderstaande links.