Duurzaamheid

DONAR Groen

Voor de huidige en toekomstige generaties is het van belang om de uitstoot van CO₂ (en andere broeikasgassen) te verminderen. Daarmee kunnen we klimaat-verandering tegengaan en de aarde leefbaar houden.

Door ons als DONAR Groen te certificeren op de CO₂-Prestatieladder worden wij gestimuleerd onze CO₂-uitstoot te verminderen.

4

Doelen voor meer duurzaamheid bij DONAR Groen.

Onze huidige uitstoot van CO₂ hebben we vastgelegd in een CO₂-voetafdruk en we hebben doelstellingen bepaald met daarbij passende maatregelen.

1 Inzicht

DONAR Groen heeft het eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om meer inzicht te krijgen in de CO₂-uitstoot per energiestroom. Het gaat hierbij om het gas-, brandstof- en elektraverbruik. De meeste uitstoot wordt veroorzaakt door elektra.

Dit inzicht in de CO₂-uitstoot vormt de basis voor onze doelstellingen. Over het jaar 2020 is de CO₂-voetafdruk voor het eerst berekend. De voetafdruk wordt jaarlijks opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd.

Meer inzicht krijgen in de CO₂-uitstoot

2 Reductie

In ons energie managementplan staan de doelstellingen en maatregelen benoemd om de CO₂-uitstoot te verminderen. We hebben onder andere als doel gesteld een CO₂ reductie van 10% (scope 2) in 2025 ten opzichte van 2020. De voortgang wordt periodiek geanalyseerd en gerapporteerd.

Een CO₂-reductie van 10% (scope 2) in 2025

3 Transparantie

We communiceren structureel over de CO₂-uitstoot, de doelstellingen en maatregelen. Er wordt tweemaal per jaar intern en extern gecommuniceerd over het beleid en de doelstellingen, de genomen maatregelen, het huidige energieverbruik, de behaalde CO₂-reductie en eventuele projecten met gunningsvoordeel.

Interne én externe communicatie over beleid en de doelstellingen

4 Participatie

Wij nemen actief deel aan initiatieven rond de vermindering van CO₂ in de sector of daarbuiten. Daarom hebben we ons aangesloten bij onderstaande initiatieven:

De Duurzame Leverancier

Er wordt jaarlijks deelgenomen aan bijeenkomsten door de directie. Nieuw verkregen informatie en kennis wordt doorgevoerd naar de werkvloer.

Nieuwsbrieven

We zijn ingeschreven voor verschillende nieuwsbrieven zoals: SKAO, Green Business Club, Kenniscentrum Duurzaam ondernemen. Zodat we op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

CO₂-uitstoot verminderen doen we samen

Wij staan open voor ideeën, suggesties en initiatieven om onze CO₂-uitstoot te beperken. Neem contact met ons op voor een gesprek.

Actief deelnemen aan initiatieven rond de vermindering van CO₂

Meer informatie en relevante bestanden

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKOA). Relevante data en bestanden kunt u downloaden via de onderstaande links.